Pralimpik Powerlifting Klasifikasyon

IPC Ağırlık Kaldırma Klasifikasyon Komitesinin amacı fiziksel engelli herhangi bir atlete Uluslararası müsabakalarda yarışmasına izin vermek ve sporcunun Ağırlık Kaldırma-IPC tarafından yayınlanan minimum engel standartlarıyla ve fiziksel engeli olan atletlerle çalışan diğer yetkili organizasyonlarla karşılaşıp, tanışmasını sağlamaktır.

Eğer bir atletin, vücudunun üst tarafının kineziyolojisi önemli ölçüde hasar görmüşse ve klasifikasyon ekibi tarafından yaralanma açısından yüksek potansiyelde risk taşıyor kararı verilmişse, bu atlet katılım için uygun olmayabilir. Uygun katılımcılar mutlaka bir doktor tarafından fiziksel olarak muayene edilmiş olmalıdırlar.

Kaynak : http://www.tmpk.org.tr/